Arbeidsongevallen

 


Gelre Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en letselschade. Juist die combinatie maakt onze dienstverlening bijzonder. 

Jaarlijks vinden duizenden ongevallen op het werk plaats. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Dat kan een struikelpartij over een gladde vloer zijn, met een pijnlijke knie als gevolg. Er vinden helaas ook ernstige arbeidsongevallen plaats met blijvend letsel. Te denken valt ook aan psychische overbelasting als gevolg van langdurige stress of intimidatie. Deze arbeidsongevallen hebben voor zowel werkgevers als werknemers grote gevolgen. 

Zorgplicht werkgever

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkplek van uw werknemer. Die zorgplicht gaat ver. Veel werkgevers zijn zich daar niet voldoende van bewust. Of voldaan is aan de zorgplicht komt in geval van een arbeidsongeval aan de orde. Als werkgever dient u tijdens de eerste 104 weken van de ziekteperiode het loon te betalen. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. 

Aansprakelijkheid arbeidsongevallen

Als de zorgplicht is geschonden, dan is uitgangspunt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade van de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval. 

Het is voor alle betrokkenen belangrijk om in een vroeg stadium alles goed in kaart te brengen. Wat is er precies gebeurd en welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen?  Wij kunnen u helpen met de beoordeling of de zorgplicht is geschonden. Verder kunnen wij u ondersteunen met het vaststellen van de aansprakelijkheid, de onderlinge communicatie en de aansprakelijkheidsverzekeraar, de re-integratie en het afwikkelen van de letselschadevergoeding.

Samenwerking met deskundigen

We werken in het belang van onze cliënten nauw samen met de Bureaus in Utrecht. In het geval er medische, rekenkundige of arbeidsdeskundige expertise vereist wordt de hulp ingeschakeld van de Bureaus.  Het is onze ervaring dat het in het belang van alle betrokkenen is dat er kwalitatief goede rapportages, onderzoeken en ondersteuning wordt geleverd. Dit bevordert een zorgvuldige en snelle afwikkeling van de zaak. Daarnaast dient snel beoordeeld te worden of een behandeling, hulp of interventie verstandig is. Dit kan zorgen voor een spoediger herstel en minder grotere gevolgen van het arbeidsongeval. De schade als gevolg van het arbeidsongeval kan doordoor beperkt worden. Deze werkwijze maakt onze aanpak uniek.