Gespecialiseerd in onderwijsrecht.


Gelre Advocaten is gespecialiseerd in de bijzondere positie van de mensen werkzaam binnen het onderwijs. Het werken in het onderwijs is een roeping, maar soms ook complex.

De rechtspositie van de werknemer in het onderwijs is bijzonder. Sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren hebben de werknemers in het openbaar onderwijs dezelfde rechtspositie als hun collega’s in het bijzonder onderwijs. Binnen het onderwijs gelden er speciale regels en een bijzondere cultuur. Deze regels zijn onder andere te vinden in de Cao primair onderwijs, Cao voortgezet onderwijs, Cao mbo, Cao hoger beroepsonderwijs en Cao wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast zijn er allerlei wetten en regelingen die speciaal gelden voor het onderwijs.

 Heeft u een juridisch probleem met uw werkgever? Schakel dan iemand in met ervaring binnen het onderwijs. Iemand die u kan ondersteunen. Een specialist onderwijsrecht.

Neem gerust contact op om uw situatie te bespreken. Wij hebben ervaring in het onderwijsrecht.

We zijn gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. We doen niet alle soorten zaken, maar wat we doen, doen we goed. ‘gewoon goed’ dus.