Arbeidsrecht


We brengen veel tijd door op ons werk. Niets is dan zo vervelend als er sprake is van een conflict met de werkgever. Dat moet zo snel mogelijk opgelost worden, voordat de verhoudingen verder verslechteren. Dat is voor alle partijen het beste. Een arbeidsconflict heeft immers grote impact op alle betrokkenen. Het arbeidsrecht is bovendien een ingewikkelde materie en schept bijzondere verplichtingen voor zowel werkgever als werknemer. Het is belangrijk om u bij een conflict te laten bijstaan door een specialist arbeidsrecht.

Deskundig op het gebied van arbeidsrecht

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van arbeidsrecht.  Wij kennen als geen ander de wet- en regelgeving en de actuele arbeidsrechtelijke jurisprudentie. Wij kunnen u snel en deskundig helpen. met eventuele problemen met uw werkgever.

Arbeidsrechtelijke conflicten

Er kunnen diverse problemen en conflicten ontstaan tussen werkgever en werknemer. Het kan gaan om een onterecht gegeven sanctie of maatregel, zoals een schorsing of een waarschuwing. Ook ontstaan er soms problemen over ziekte en re-integratie. Soms wordt een functie eenzijdig gewijzigd, of wordt u overgeplaatst. Het kan ook dat uw werkgever vindt dat u disfunctioneert. Geschillen heeft over uitbetalen van loon, overuren of het verval van verlofdagen komen vaak voor. Het meest ingrijpend is uiteraard als ontslag dreigt, of ontslag op staande voet is gegeven.

 Het werkterrein is groot en we kunnen u bij alle voorkomende arbeidsrechtelijke problemen deskundig en snel helpen.

Werkwijze

We gaan uitvoerig met u in gesprek over de verschillende aspecten van uw zaak. Een eerste gesprek is doorgaans gratis. We kunnen dan de omvang van het geschil in kaart brengen en bespreken met u de mogelijkheden voor een oplossing. Maar we kijken ook verder dan het conflict zelf en denken pro actief met u mee over alle bijkomende arbeidsrechtelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld het recht op een WW-uitkering bij dreigend ontslag. Vervolgens maken we afspraken over de kosten van onze dienstverlening. In de meeste gevallen proberen we de kosten voor rechtsbijstand (gedeeltelijk) op uw werkgever te verhalen. Daarna gaan we voor u aan de slag. Uiteraard heeft u inspraak op alle correspondentie die we namens u versturen. We vinden het heel belangrijk om de angel uit het conflict te halen, zodat u samen weer verder kunt. Soms is dat echter niet mogelijk en zorgen we ervoor dat u om een goede manier én onder de meest gunstigste voorwaarden uit elkaar gaat. We proberen altijd om in onderling overleg met uw werkgever tot een oplossing te komen. Maar als dat niet lukt zijn schromen we een gang naar de rechter niet. We streven er naar om zo snel mogelijk voor u een oplossing te bereiken die bij u past. Daarin zijn we goed; gewoon goed!

Arbeidsrecht  |  Onderwijsrecht  | Ambtenarenrecht