Gespecialiseerd in ambtenarenrecht.


De rechtspositie van de werknemer in overheidsdienst is bijzonder en soms complex. Sinds de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren hebben de meeste ambtenaren dezelfde rechtspositie als werknemers.  In theorie is er geen verschil tussen deze twee groepen werknemers. De praktijk laat zien dat er een groot verschil is wat betreft interne regels, procedures, cultuur en top-down benadering.

Heeft u als ambtenaar of overheidswerknemer een juridisch probleem met uw werkgever? Schakel dan iemand in met ervaring in het ambtenarenrecht. Iemand die u kan ondersteunen. Een specialist ambtenarenrecht.

Neem gerust contact met mij op om uw situatie te bespreken. Ik ben advocaat met veel ervaring in het ambtenarenrecht. Ik heb tientallen procedures gevoerd tegen gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere (zelfstandige) bestuursorganen. Verder ben ik jarenlang bestuurslid geweest van de Vereniging Ambtenaar  & Recht. Daarnaast ben ik jarenlang voorzitter van de bezwarencommissie personele aangelegenheden van de gemeente Arnhem geweest.

Ondersteuning met:

Ik kan u ondersteunen met het geven van adviezen. Of in een gesprek, onderhandeling, of een procedure tegen uw werkgever. Ik heb veel ambtenaren bijgestaan die disciplinair waren gestraft wegens plichtsverzuim, of die werden ontslagen. Ook heb ik ambtenaren geholpen met re-integratiezaken, met functiewaarderingszaken, met problemen rondom arbeidsomstandigheden,  met werkroosters, (straf)overplaatsingen, reorganisaties, klokkenluiders, langdurige ziekte en pensioenproblemen. Waar u woont is niet relevant. Ik werk door het hele land en ben niet gebonden aan een regio. Het is mijn gewoonte om, nadat ik uw zaak in behandeling heb genomen,  eerst te beginnen met een goed gesprek met uw werkgever. Het doel is altijd om het probleem in onderling overleg op te lossen. Vaak lukt dat. Als dat echter niet lukt, dan worden de juridische paden bewandeld.

We zijn gespecialiseerd in een aantal rechtsgebieden. We doen niet alle soorten zaken, maar wat we doen, doen we goed. ‘gewoon goed’ dus.