Specialisaties

Voor Ondernemers

Gelre Advocaten biedt een breed pakket aan met diensten voor ondernemers. Wij ondersteunen ondernemers met het arbeidsrecht, contractenrecht, subsidies, het bestuursrecht, het opstellen van overeenkomsten en algemene voorwaarden en daarnaast het verhalen van loonschade op veroorzakers van ongevallen. Wij hanteren aantrekkelijke tarieven.

Arbeidsrecht

Ondersteuning aan zowel werkgevers als werknemers op het gebied van het arbeidsrecht. Te denken valt o.a. aan ontslagzaken, loonvorderingen, re-integratiezaken, arbeidsongevallen en conflicten tussen werkgever en werknemer. Gelre Advocaten is deskundig en oplossingsgericht.

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een eigen en complex rechtsgebied. Het wijkt af van het gewone arbeidsrecht. Heeft u als ambtenaar een vraag, of een probleem met uw werkgever? Schakel tijdig deskundige hulp in: Gelre Advocaten

Onderwijsrecht

Het onderwijs kent een eigen rechtspositie. Indien u werkzaam bent in het onderwijs valt u onder het arbeidsrecht, daarnaast zijn er aanvullend veel specifieke regelingen.

Contractenrecht

Voor alle vragen en problemen rondom het contractenrecht. Het opstellen van overeenkomsten, het toetsen van contracten en problemen die kunnen ontstaan bij de uitvoering of naleving van een overeenkomst.

Subsidierecht

Indien u als ontvanger van een subsidie geconfronteerd wordt met een afwijzing op uw aanvraag, of een terugvordering van de verleende subsidie, dient u tijdig bezwaar of beroep aan te tekenen.