checklist contracten en algemene voorwaarden

Het contractenrecht is van alle dag. Als ondernemer contracteert u dagelijks, wellicht zonder er bij stil te staan. Het is aan te raden om soms stil te staan bij deze overeenkomsten en ze te laten controleren. Gelre Advocaten hanteert een checklist contracten en algemene voorwaarden en kan u daarbij ondersteunen.

Contract?

Meestal is er sprake van een mondelinge afspraak en ligt er niets schriftelijk vast. Soms is er sprake van een opdrachtbevestiging. Het kan ook een contract betreffen, waar algemene voorwaarden op van toepassing zijn. Als alles goed gaat, is dat ook geen enkel probleem. Maar wat als er een meningsverschil ontstaat over de gemaakte afspraken? Bijvoorbeeld over de omvang van de dienstverlening? Of over de hoogte van de afgesproken prijs of de levertijd? Dan blijkt dat het heel belangrijk is om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zodoende kunt u immers een dreigend conflict voorkomen. Mocht dat niet lukken kan het als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure.

Verbintenissenrecht, een ingewikkelde materie

Hoewel er contractsvrijheid geldt in Nederland, worden contracten beheerst door zowel dwingende als aanvullende wetsbepalingen. Dit is een ingewikkelde materie! Zo is voor de ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie eerst noodzakelijk dat de wederpartij in gebreke wordt gesteld en in verzuim is. Of wat dacht u van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden en de vernietigbaarheid daarvan? Een goede kennis van het contractenrecht is voor een ondernemer onontbeerlijk!

Rechtsbescherming consumenten

Het is voorts nog van belang of uw wederpartij een particulier of een ondernemer is. Voor contracten met particulieren gelden immers andere regels. Er is dan een verregaande bescherming ter zake van de informatieverplichting. Ook voor wat betreft de mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden. Verder is relevant of een overeenkomst online tot stand komt of niet.

Belang van een schriftelijke overeenkomst

Het is daarom van belang dat u de afspraken die u met uw contractspartijen maakt goed vastlegt. U dient daarbij de toepasselijke wettelijke regels te hanteren. Ook is het van belang dat als u gebruik maakt van algemene voorwaarden, deze bij het aangaan van de overeenkomst van toepassing te verklaren en ter hand te stellen aan uw wederpartij. Dit is om vernietiging van die algemene voorwaarden te voorkomen. Het is daarnaast van belang te weten of sommige bepalingen die u zou willen toepassen, wettelijk gezien ook mogen. Er is immers in de wet een ‘zwarte’ en ‘grijze’ lijst opgenomen van algemene voorwaarden die nietig, dan wel onder omstandigheden vernietigbaar zijn. Ziet u door de bomen het bos nog?

Checklist contracten en algemene voorwaarden

Gelre Advocaten kan u ontzorgen! Onze advocaten zijn deskundig op het gebied van contractenrecht. Zij kunnen u snel en deskundig adviseren. Onze advocaten kunnen voor een aantrekkelijk tarief beoordelen of uw algemene voorwaarden nog up to date zijn. Uw algemene voorwaarden worden dan getoetst aan de geldende wetgeving. Er wordt beoordeeld of de gekozen bepalingen in strijd met de wet zijn en daardoor ongeldig zijn. Voorts kunnen wij de contracten waar u dagelijks meer werkt beoordelen en u ter zake te adviseren. Aan de hand van onze checklist contracten en algemene voorwaarden lopen bij uw contracten na en toetsen uw algemene voorwaarden. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek waarin onze advocaten de mogelijkheden met u bespreken.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *