arbeidsrecht

Ontslag door vaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen, de werknemer kan opzeggen, door ontbinding door de kantonrechter of door beëindiging met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval wordt dan een beëindigingsovereenkomst, meestal vaststellingsovereenkomst genoemd, gesloten. Er is dan sprake van een ontslag door een vaststellingsovereenkomst. Bij een ontslag door een vaststellingsovereenkomst zijn …

Ontslag door vaststellingsovereenkomst Lees meer »

Studiekostenbeding

Een werkgever kan een werknemer vragen om een opleiding te gaan volgen. De werknemer krijgt dan de benodigde vaardigheden en kennis krijgt om een goede invulling te geven aan zijn functie. Ook kan de werkgever de werknemer vragen om een studie te gaan volgen, zodat hij zich bekwaamt op een ander vakgebied. Het is in …

Studiekostenbeding Lees meer »

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Heeft uw werkgever het voornemen om u te ontslaan? Wordt van u verwacht dat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent? Wilt u deze vaststellingsovereenkomst laten controleren? Neem dan contact met ons op. Vaststellingsovereenkomst laten controleren Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een een overeenkomst, waarbij twee partijen afspraken maken en vastleggen. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer …

Vaststellingsovereenkomst laten controleren Lees meer »

checklist arbeidsvoorwaarden

Wilt u als werkgever uw arbeidsvoorwaarden laten toetsen? Wij hanteren een checklist arbeidsvoorwaarden. Het arbeidsrecht kan soms ingewikkeld zijn. Er zijn immers veel wettelijke regelingen die de de arbeidsverhouding regelen, of de werknemer beschermen. Vaak is er sprake van dwingend recht en mogen partijen daarvan niet afwijken. Daarnaast zijn er ook veel wetten of regelingen …

checklist arbeidsvoorwaarden Lees meer »