Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Heeft uw werkgever het voornemen om u te ontslaan? Wordt van u verwacht dat u een vaststellingsovereenkomst ondertekent? Wilt u deze vaststellingsovereenkomst laten controleren? Neem dan contact met ons op.

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Een vaststellingsovereenkomst (VSO) is een een overeenkomst, waarbij twee partijen afspraken maken en vastleggen. Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, wordt dit gezien als een ontslag met wederzijds goedvinden. De werkgever en de werknemer spreken samen af wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt en welke vergoeding hij daarvoor betaalt. Verder worden de overige afspraken en voorwaarden vastgelegd. In principe is deze overeenkomst vormvrij. Het staat partijen vrij om alles te regelen wat van belang wordt geacht. Het is belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst niet zomaar te ondertekenen, omdat de gevolgen en belangen groot zijn. Een groot aantal zaken dienen goed besproken en vastgelegd te worden. Het is aan te raden dat u daarbij deskundige hulp inschakelt om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren.

Ontslag

Het komt vaak voor dat er al onderhandeld wordt over een ontslagregeling, terwijl de belangrijkste vraag wordt overgeslagen. Is er wel een noodzaak of reden voor het ontslag? Zo kan een arbeidsconflict misschien opgelost worden. Kritiek op het functioneren kan mogelijk met behulp van coaching, scholing of het aanbieden van een andere functie verdwijnen. Een probleem kan met andere woorden misschien wel de wereld uit geholpen worden. Ga dus niet zomaar akkoord met het uitgangspunt dat de arbeidsovereenkomst moet eindigen. Indien u als werknemer zelf wenst in te stemmen met een ontslagregeling, dan ligt een vaststellingsovereenkomst wel voor de hand. Uiteraard alleen als het een adequate regeling is, waarbij de risico’s voor u zoveel mogelijk uitgesloten zijn.

Checklist

In de vaststellingsovereenkomst dienen alle afspraken opgenomen te worden. Een groot aantal zaken worden dan besproken. Er is een uitgebreide checklist. Ik noem een aantal relevante: de ontslagdatum de opzegtermijn en het recht op WW. De hoogte van de ontslagvergoeding en of u vrijgesteld wordt van werk. Het is in beginsel onverstandig om tijdens ziekte in te stemmen met een ontslagregeling. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor een eventueel recht op een uitkering. Ik vraag verder speciale aandacht voor het relatiebeding en het concurrentiebeding. Als u hierover niets opneemt in de vaststellingsovereenkomst, bent u gebonden aan het geldende beding. Dit kan u belemmeren om ander werk te vinden. Het is verstandig om dit onderwerp tijdens de onderhandelingen over de vaststellingsovereenkomst mee te nemen.

Advocaatskosten

Gelre Advocaten hanteert zeer aantrekkelijke tarieven voor het controleren van een vaststellingsovereenkomst. Er zijn diverse mogelijkheden om de kosten laag te houden. Als uw inkomen onder de inkomensgrens van de Raad van Rechtsbijstand valt, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan alleen een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u onder voorwaarden Gelre Advocaten inschakelen, waarbij de kosten door uw rechtsbijstandverzekering worden gedragen. Verder is het ons streven om de advocaatskosten door uw werkgever te laten betalen. Neem gerust contact met ons op, om uw situatie te bespreken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *