Remy janischka

profiel advocaat Remy

betrokken | bevlogen | toegankelijk

 Remy is als advocaat een probleemoplosser. Hij is in staat om juridisch ingewikkelde zaken terug te brengen naar de juiste verhoudingen. Dat maakt een oplossing eenvoudiger.

 Remy heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en heeft een ruime ervaring in het arbeidsrecht en letselschadezaken. Hij is lid van de Geschillencommissie CAO Sociaal Werk, waar interpretatiegeschillen worden beslecht. Hij heeft veel kennis van het arbeidsrecht voor onderwijspersoneel en de bijzondere positie voor overheidswerknemers (ambtenaren). Zo behandelt hij bijvoorbeeld veel letselschadezaken binnen de Politie en Defensie. Als letselschadespecialist heeft hij de leergang Letselschaderecht met goed gevolg afgerond. Remy heeft zich van het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden Arbeidsrecht en letselschaderecht. Op grond van deze registratie is hij voor elk rechtsgebied verplicht jaarlijks tien opleidingspunten te behalen. 

Remy is empathisch en zeer betrokken bij de belangen van zijn cliënten. Remy wil de belangen van zijn cliënten goed behartigen; ‘gewoon goed’.

Doortastend | Betrokken | Geworteld in de regio | Professioneel | Betaalbaar | Kennis | Bevlogen | Persoonlijk | Daadkracht | Toegankelijk | Ervaren