Advocaten

profiel advocaat Martine

Martine Meijer

professioneel | doortastend | persoonlijk

Martine staat bekend als een deskundige en betrokken advocaat. Ze heeft haar roots in de Achterhoek. Ze gaat tot het uiterste om de belangen van een cliënt te behartigen en is daarmee zeer succesvol.

Martine heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en heeft zich als advocaat verder gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zo heeft ze met succes de specialisatieopleiding Post Academische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond. Verder is ze lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en de VAARA ( Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost-Nederland).  Martine heeft zich van het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op de rechtsgebieden Arbeidsrecht en Verbintenissenrecht. Op grond van deze registratie is zij voor elk rechtsgebied jaarlijks verplicht tien opleidingspunten te behalen. 
 

Martine is gedreven om iedere zaak naar volle tevredenheid van haar cliënt af te ronden. Pas als haar cliënt tevreden is, is Martine dat ook. Martine beoefent haar vak met passie bij Gelre Advocaten. Wat Martine doet, doet ze goed; ‘gewoon goed’.

Remy Janischka

betrokken | bevlogen | toegankelijk

Remy is als advocaat een probleem-oplosser. Hij is in staat om juridisch ingewikkelde zaken terug te brengen naar de juiste proporties. Dat maakt een oplossing eenvoudiger. 
 
Remy heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en heeft een ruime ervaring in een aantal rechtsgebieden. Hij is lid van de Geschillencommissie CAO Sociaal Werk, waar interpretatiegeschillen worden beslecht. Hij was tot recent voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie Personele Aangelegenheden van de gemeente Arnhem en lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Berkelland. Remy heeft zich van het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied Arbeidsrecht. Op grond van deze registratie is hij voor elk rechtsgebied verplicht jaarlijks tien opleidingspunten te behalen
 
Remy is empathisch en zeer betrokken bij de belangen van zijn cliënten. Remy wil de belangen van zijn cliënten goed behartigen; ‘gewoon goed’.

 

profiel advocaat Remy

Doortastend | Betrokken | Geworteld in de regio | Professioneel | Betaalbaar | Kennis | Bevlogen | Persoonlijk | Daadkracht | Toegankelijk | Ervaren