A C T U E E L

Hoe zit het ook al weer met vakantiedagen?

Een werknemer in loondienst heeft bij een full time dienstverband van 40 uren per week recht op jaarlijks 20 doorbetaalde vakantiedagen (wettelijke vakantiedagen). Bij een part time dienstverband worden deze dagen naar rato berekend en toegekend. Tijdens de wettelijke opgebouwde vakantiedagen heeft de werknemer recht op doorbetaling van het loon...

Reed more

Coronavirus en het arbeidsrecht

Het coronavirus houdt ons land in de greep en heeft helaas meer gevolgen dan alleen voor de volksgezondheid. De noodzakelijke maatregelen om het virus in te dammen hebben een grote impact op de werkgelegenheid; in de ene sector is (tijdelijk) geen werk en de andere sector draait overuren. Heeft u...

Reed more

Bereikbaarheid Gelre Advocaten

Gelre Advocaten neemt uw en onze veiligheid serieus. Wij nemen de adviezen en maatregelen van de diverse instanties in verband met het corona virus over. Dit betekent dat wij onze bereikbaarheid en werkwijze aanpassen. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten voor de belangen voor onze cliënten, maar doen...

Reed more

Kennisontbijtsessie ‘(dis)functionerende werknemer’ groot succes

De kennisontbijtsessie van 19 november 2019 bleek een groot succes. Deze gratis sessie had als onderwerp ‘dossier disfunctioneren: the do’s en dont’s’.  Deze bijeenkomst werd door Gelre Advocaten samen met Symbus Personeelsdienst uit Doetinchem georganiseerd. De deelnemers kregen een tweetal presentaties. De eerste was van mr. Martine Meijer van Gelre...

Reed more

De WAB komt er aan!

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeid in Balans in werking. Deze wet beoogt ‘de kinderziektes’ uit de Wet Werk en Zekerheid te repareren. De invoering van de Wet Werk en Zekerheid bracht in de praktijk een aantal onwenselijke uitkomsten met zich mee, die door de WAB worden recht...

Reed more

Problemen op het werk door autisme.

WTA september 2019 In veel beroepen zijn er gevaarlijke werkomstandigheden. In bepaalde beroepen is dat het gebrek aan schone lucht of ondeugdelijke gereedschappen. Voor mensen in kantoorfuncties is dat veelal te veel werk, of stress. Voor een werknemer met autisme is dat verandering. Verandering kan voor een werknemer met autisme...

Reed more

Regres kosten zieke werknemer

Regres kosten zieke werknemer In het Nederlandse arbeidsrecht komen de kosten voor een zieke werknemer de eerste 104 aaneengesloten ziekteweken voor rekening van de werkgever. Deze kosten kunnen hoog oplopen. Ze omvatten naast het doorbetalen van minimaal 70% van het gebruikelijke loon incl. vakantiegeld, ook de kosten voor re-integratie. Hieronder...

Reed more

Werkgever verantwoordelijk voor burn-out?

Is de werkgever verantwoordelijk voor een burn-out van de werknemer? Deze vraag is niet altijd eenvoudig met een ja of een nee te beantwoorden. Een werkgever is natuurlijk niet per definitie verantwoordelijk voor een burn-out van een personeelslid. De financiële gevolgen voor een werkgever zijn echter aanzienlijk. Als een werkgever...

Reed more